Služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

APOLLO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. poskytuje komplexné služby spojené so zabezpečením vysporiadania obchodov s finančnými nástrojmi, a to najmä:

  • zriadenie účtu majiteľa pre fyzické aj právnické osoby,
  • vedenie účtu majiteľa pre fyzické a právnické osoby,
  • registrácia majetkových prevodov (odplatné prevody, darovacie prevody, prechody, …),
  • poskytovanie stavových výpisov,
  • registrácia emisií cenných papierov,
  • registrácia pozastavení práv nakladať,
  • registrácia záložných práv,
  • všetky ostatné služby spojené s členstvom u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.